Beursactie: Koppeling met Letsgrow.com nu extra interessant

Koppeling LetsGrow.com

SERCOM heeft speciale software waarmee men de procescomputer eenvoudig kan koppelen aan LetsGrow.com. Deze koppeling maakt bedrijfsvergelijking tussen bedrijven met verschillende merken procescomputers mogelijk. De software om de koppeling mogelijk te maken, wordt tijdens de Tuinbouw Relatiedagen in Gorinchem aangeboden met 50% korting.

Project tulpenbroeiers

LetsGrowEnergiebesparing is ook in de tulpenbroeierij actueel. Zes tulpenbroeiers zijn vorig jaar gestart met het project ‘Energie en kwaliteit in de preparatie en kasperiode in de tulpenbroeierij’. Dit project is mede gefinancierd door LTO Noord Fondsen. Op zes bedrijven worden dezelfde tulpencultivars afgebroeid. De telers streven er naar om meer grip te krijgen op de kwaliteit in relatie tot het klimaat. Ook willen zij het gebruik van energie zoveel mogelijk beperken onder andere door minder buitenlucht aan te zuigen. Jan Mantel van LTO Groeiservice begeleidt het project.

“Om beter te begrijpen waardoor verschillen tussen bedrijven ontstaan is het belangrijk om gegevens uit de klimaatcomputer op een eerlijke en eenvoudige wijze te kunnen vergelijken. LetsGrow.com is hiervoor een goed instrument” stelt Mantel. De telers zijn daarom een tweede project gestart met subsidie van het ministerie van EZ, “Dit virtuele netwerk ‘kasklimaat en energie’ gaat deze winter van start. Het is daarom mooi dat SERCOM de software voor de koppeling met LetsGrow.com eenvoudig kan realiseren. De studiegroep gaat nu echt aan de slag,” zegt hij.

Flinke korting op software

SERCOM heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en wil telers die energie willen besparen ondersteunen. Om bedrijfsvergelijking te stimuleren, biedt SERCOM daarom tijdens de Tuinbouw Relatiedagen de software voor de koppeling met LetsGrow.com aan met een korting van 50%. Dit maakt het voor telers aantrekkelijk om nu in te stappen. Door te vergelijken in LetsGrow.com worden verschillen tussen bedrijven inzichtelijk en kunnen telers gerichte maatregelen nemen om de kwaliteit te verbeteren en/of het energieverbruik terug te dringen. LTO Groeiservice ondersteunt telers(-groepen) die gebruik maken van de koppeling tussen SERCOM en LetsGrow.com.

Deel dit via: