SERCOM Regeltechniek B.V.

Metaalunievoorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn toepasselijk de Metaalunievoorwaarden, die ten onzen kantore ter inzage liggen en zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, welke voorwaarden op uw verzoek gratis door ons zullen worden toegezonden.

Hieronder kunt u de Metaalunievoorwaarden ook downloaden:

Publicatiedatum Metaalunievoorwaarden: 01-01-2019

Metaalunievoorwaarden
Deel dit via:
© 2018 - SERCOM Regeltechniek B.V.