SERCOM Regeltechniek B.V.

Warunki Metaalunie

We wszystkich naszych ofertach i umowach stosowane są warunki handlowe stowarzyszenia przedsiębiorców Metaalunie, dostępne do wglądu w naszej siedzibie. Zostały one również zdeponowane w Sądzie Okręgowym w Rotterdamie. W razie potrzeby możemy nieodpłatnie przesłać ich kopię.

Data publikacji warunków handlowych Metaalunie: 01.01.2019 r.

Warunki Metaalunie
Udostępnij na:
© 2018 - SERCOM Regeltechniek B.V.