SERCOM Regeltechniek B.V.

Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie prywatności Administracja klientami i dostawcami

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych klientów, dostawców i innych kontrahentów

Pragniemy zaznaczyć, że będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe, które nam przekazujesz. Jest to niezbędne do zawarcia i realizacji ewentualnej umowy z Państwem. Dotyczy to zarówno naszych (potencjalnych) klientów, jak i stron, od których kupujemy towary i/lub usługi.

Jeśli jesteś naszym (potencjalnym) klientem, wykorzystujemy Twoje dane, aby móc wysłać Ci ofertę, określić, jakie specyfikacje lub życzenia musi spełniać określony przedmiot lub usługa, aby móc dostarczyć przedmioty lub wykonać pracę dla wykonać, wystawić fakturę oraz płynnie i sprawnie komunikować się z Państwem w sprawie aspektów związanych z realizacją umowy.

Jeżeli jesteś (potencjalnym) dostawcą lub innym kontrahentem, Twoje dane osobowe są również niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Przy zakupie jest to konieczne, aby móc poinformować Cię, jakie specyfikacje lub życzenia powinna spełniać dana pozycja lub usługa, aby móc wysłać Ci zapytanie ofertowe lub złożyć u Ciebie zamówienie, aby móc opłacenia Twoich faktur i umożliwienia płynnej i efektywnej komunikacji z Tobą w sprawie innych aspektów umowy.

Nie masz obowiązku udostępniania nam swoich danych osobowych. Jeśli jednak nie podasz nam żadnych lub niewystarczających danych osobowych, istnieje możliwość, że nie będziemy mogli wykonać ww. czynności.

Przekazywanie osobom trzecim

W związku z realizacją ewentualnej umowy z Tobą możemy być zmuszeni do przekazania Twoich danych osobowych podmiotom, które dostarczają nam części, materiały i produkty lub wykonują prace na nasze zlecenie. Korzystamy również z zewnętrznej serwerowni do przechowywania (części) naszej administracji sprzedaży i zakupów. Twoje dane osobowe są tego częścią. Twoje dane osobowe są zatem przekazywane naszemu dostawcy miejsca na serwerze.

Marketing bezpośredni

Jeśli regularnie składasz u nas zamówienia, będziemy przechowywać podane przez Ciebie dane osobowe i wykorzystywać je, aby w przyszłości osobiście informować Cię e-mailem o naszych istniejących i nowych produktach i usługach oraz ewentualnie przedstawiać Ci ofertę. Mamy prawnie uzasadniony interes w wykorzystywaniu Twoich danych osobowych do tego celu, a mianowicie do marketingu naszych produktów i usług. Za każdym razem, gdy wysyłamy Ci wiadomość reklamową, masz możliwość poinformowania nas, że już tego nie doceniasz. Zobacz link do rezygnacji z subskrypcji na dole każdego mailingu. Jeśli jesteś naszym jednorazowym klientem, będziemy wysyłać Ci wiadomości reklamowe tylko wtedy, gdy wyraziłeś na to zgodę.

Okres przechowywania danych osobowych

Jeśli poprosiłeś nas o wycenę, ale nie zostałeś naszym klientem, usuniemy Twoje dane nie później niż rok po naszym ostatnim kontakcie. Nawet jeśli otrzymaliśmy od Ciebie wycenę, ale nie zostaliśmy Twoim klientem, Twoje dane osobowe zostaną usunięte nie później niż po roku od naszego ostatniego kontaktu. Jeśli zostałeś naszym klientem lub my staliśmy się Twoim klientem, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres siedmiu lat od końca roku obrotowego, w którym umowa z Tobą została w pełni wykonana. Okres siedmiu lat odpowiada okresowi, w którym jesteśmy zobowiązani do przechowywania naszej dokumentacji dla organów podatkowych. Po tym okresie usuniemy Twoje dane osobowe.

Twoje prawa

Masz prawo poprosić nas o wgląd do Twoich danych osobowych. Jeśli istnieją ku temu powody, możesz również zażądać od nas uzupełnienia swoich danych osobowych lub zmiany nieścisłości. Ponadto masz prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia wykorzystywania Twoich danych osobowych. Możesz również sprzeciwić się gromadzeniu i wykorzystywaniu przez nas Twoich danych lub złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych. Wreszcie, możesz zażądać od nas pozyskania Twoich danych osobowych lub przeniesienia tych danych do innego podmiotu.

SERCOM Regeltechniek B.V.
pan Jan-Willem Lut
Heereweg 9
2161 AB Lisse
Holandia

Phone number +31 (0)252 416 530
Email address info@sercom.nl

Polityka cookie

Czy chcesz wiedzieć, jak postępujemy z danymi (osobowymi)? Zobacz naszą politykę prywatności.

Data publikacji: 03 May 2018, Lisse, The Netherlands

Udostępnij na:
© 2018 - SERCOM Regeltechniek B.V.