Oprogramowanie

Zaawansowane oprogramowanie firmy SERCOM pozwala zwiększyć wydajność sterownika. Oprogramowanie jest oparte na uniwersalnej platformie.

Kilka produktów oprogramowania z asosrtymentu firmy SERCOM:

KoelVriesmanager

Menedżer chłodniczy
Menedżer chłodniczy Sercom to najnowocześniejszy pakiet technologii sterowania, umożliwiający optymalne i wydajne kontrolowanie procesu schładzania, zamrażania i przechowywania zamrożonych produktów za pomocą aktualnego centralnego sterownika. Nowoczesne oprogramowanie procesowe Sercom można łatwo dostosować do nowych technologii, strategii i poglądów.

Cellenmanager

Cell manager
Lepszy wgląd w procesy wentylacji, cyrkulacji i chłodzenia w połączeniu z większą liczbą możliwości ustawiania limitów alarmowych poszczególnych czujników pomaga poprawić jakość przechowywania produktów rolnych i cebulek kwiatowych.

EthyleenAnalyser

Analizatora etylenu
Dążeniem każdego zakładu pędzenia tulipanów, hodowcy i eksportera jest jak najwyższa jakość produktu: zdrowe, duże cebulki i piękne kwiaty. Dzięki połączeniu Analizatora etylenu firmy EMS oraz Menedżera etylenu firmy SERCOM jest to możliwe.

SercoLink

SercoLink
Za pomocą serwera SercoLink można wymieniać informacje między różnymi komputerami procesowymi w firmie. Możliwa jest optymalizacja dostaw energii oraz przekazywanie między sobą danych ze stacji pogodowej.

Udostępnij na: