SERCOM Regeltechniek B.V.

Downloads

De downloadpagina is een kosteloze service van SERCOM om nieuwe versies van software snel beschikbaar te stellen aan gebruikers. Omdat het om een gratis service gaat, kunnen wij geen telefonische of persoonlijke ondersteuning verlenen bij het installeren en gebruiken van de aangeboden software. Wij adviseren u daarom om alleen van deze service gebruik te maken als u voldoende ervaring heeft met het installeren van pc-software. Bovendien adviseren wij u om voor de installatie altijd een back-up te maken van de reeds geïnstalleerde software.

Klimacal 2

KlimaCalc
SERCOM heeft dit programma gemaakt om het interpreteren en het werken met het Mollier-diagram gemakkelijker te maken.

Registreer hier om KlimaCalc te kunnen downloaden

Nota bene
Hoewel de hier aangeboden software zorgvuldig is getest, kan SERCOM niet aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of storingen aan computers, installatie of product als gevolg van het installeren en/of gebruik van de aangeboden programmatuur. Het gebruik, in welke vorm dan ook, van die hier aangeboden programmatuur is te allen tijde op eigen risico.

Deel dit via:
© 2018 - SERCOM Regeltechniek B.V.