Strona pobierania

Strona pobierania jest bezpłatną usługą firmy SERCOM, umożliwiającą szybkie udostępnianie użytkownikom nowych wersji oprogramowania. Ponieważ jest to usługa bezpłatna, nie możemy zapewnić wsparcia telefonicznego ani osobistego podczas instalacji i użytkowania oferowanego oprogramowania. Zalecamy więc korzystanie z tej usługi tylko w przypadku posiadania odpowiedniego doświadczenia w instalowaniu oprogramowania na komputerach PC. Ponadto przed instalacją zalecamy zawsze wykonanie kopii zapasowej obecnie zainstalowanego oprogramowania.

Klimacal 2

KlimaCalc
SERCOM opracował ten program, aby ułatwić interpretowanie i pracę z wykresem Molliera.

Uwaga
Mimo że oferowane oprogramowanie zostało starannie przetestowane, SERCOM nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ani usterki komputerów, instalacji procesowych lub produktów wynikające z zainstalowania lub użytkowania oferowanych programów komputerowych. Korzystanie w jakiejkolwiek formie z oferowanych tutaj programów komputerowych odbywa się zawsze na własne ryzyko.

Udostępnij na: